LCF Life Coach® I Ratkaisukeskeinen valmentaja-koulutus 30 op

LCF Life Coach® -koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus, johon on osallistunut jo lähes 1000 opiskelijaa.

Arvostettu vuoden mittainen ratkaisukeskeinen valmentajakoulutus tarjoaa tasokkaat, ammatilliset taidot valmennuksellisiin tehtäviin.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita kehittämään itseään, hyödyntämään valmennuksellisia taitojaan nykyisessä työssään tai työskentelemään valmentajana.

LCF Life Coach® -koulutus sisältää 30 koulutuspäivää sekä 65h etäopiskeluna tehtävää harjoitusvalmennustuntia. LCF Life Coach®-koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutusryhmiä on tarjolla arkisin ja viikonloppuisin. Voit opiskella Helsingissä ja etänä. Seuraava Helsinki-ryhmä alkaa 2025.


Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusteet & valmentajakoulutuksen esittely -tallenne

Asiakkaan potentiaalin vahvistaminen
Menestytekijöiden kirkastaminen
Sisäisen viisauden hyödyntäminen
Muutoksen mahdollistaminen
Valmennuksen hyödyt henkilökohtaisessa elämässä & työssä
Valmennuksen teoria & työkalut
Valmennusharjoitukset & teemat
Menesty valmentajana
Valmentajakoulutuksen esittely

Katso tallenne TÄÄLTÄ.

Valmennus

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia. 

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja tietämään, mitä hän haluaa. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti. 

Valmennukset voidaan tehdä kasvotusten tai etänä. Valmennus voi tapahtua myös ryhmässä. Valmennus sopii sekä yksityisille henkilöille että työyhteisöihin.

Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.


VALMENNUSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Teoreettinen viitekehys

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTIEDE
Mielen, tunteiden ja toiminnan vaikutus haluttuihin muutoksiin

RATKAISUKESKEISYYS
Tavoiteltavia muutoksia käsitellään ratkaisukeskeisesti ongelmalähtöisyyden sijaan

POSITIIVINEN PSYKOLGIA
Myönteisen ajattelun ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen valmennuksessa

Valmennuksen työkalut

Valmennuksen kaava
Valmennusprosessin rakentaminen
Mielen johtaminen
Tunne-elämän ohjaaminen
Arvostava kuuntelu
Valmennuksen kysymystekniikka
Kannustamisen muodot
NLP eli Neuro linguistic programming
Mielikuvaharjoitukset
Rentoutusharjoitukset
Kirjoittaminen
Kuvalliset menetelmät
Piirtäminen
Maalaaminen
Värit
Aarrekartta
Keholliset harjoitukset
Toiminnalliset harjoitukset
Luovat harjoitukset
Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen
Ryhmävalmennuksen rakentaminen ja toteuttaminen
Verkkovalmennuksen toteuttaminen

Valmennuksen teemat

ITSETUNTEMUS
Kuka minä olen, mitä minä haluan ja omien vahvuuksien tunnistaminen

ARVOT
Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja merkityksellisten valintojen tekeminen

ELÄMÄ
Oman elämän johtajuus ja omannäköisen elämän luominen

KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI
Henkinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen, älyllinen ja seksuaalinen hyvinvointi

IHMISSUHTEET
Oma suhde muihin ihmisiin, merkitykselliset ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot

PARISUHDE
Omien toiveiden tunnistaminen, uuden suhteen luominen ja parisuhteen kehittäminen

PERHE
Oma perhemalli, omannäköinen arki ja perheen tiimitaidot

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Itsensä ilmaiseminen, dialogin rakentaminen ja myönteisen ilmapiirin luominen

TUNNE-ELÄMÄ
Tunteiden tunnistaminen, ikävien tunteiden käsitteleminen ja myönteisten tunteiden luominen

ANTEEKSIANTAMINEN
Anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ja näihin liittyvät erilaiset menetelmät

IRTIPÄÄSTÄMINEN
Irtipäästettävien asioiden tunnistaminen ja luopumisprosessin rakentaminen

AJANHALLINTA
Itsensä johtamisen taidot, rajojen kunnioittaminen ja oman elämän johtaminen 

TYÖ
Omien intohimojen tunnistaminen, oman näköisen työn luominen ja merkityksellinen tekeminen

TALOUS
Oman talouden numerot, budjetointi ja vaurauden kasvattaminen

LUOVUUS
Luovuuden avaaminen mielen tasolla ja luovan prosessin rakentaminen erilaisilla menetelmillä

ESIINTYMINEN
Esityksen rakentaminen, esiintyjänä kehittyminen ja esiintymisjännityksestä vapautuminen

MUUTOKSEN JOHTAMINEN
Muutostarpeiden tunnistaminen, innostavien tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelman rakentaminen

MOTIVAATIO
Motivaatiotekijöiden tunnistaminen, motivaation vahvistaminen ja ylläpitäminen

UNELMAT
Unelmoimisen taito, tavoitteiden kirkastaminen ja toteuttaminen 

ELÄMÄNTEHTÄVÄ
Oman palvelutehtävän tunnistaminen ja mission kirkastaminen 

MIELENRAUHA
Merkityksellisten asioiden oivaltaminen, turhasta luopuminen ja hyväksyntä

ONNELLISUUS
Sydämen kuuntelu, kiitollisuus ja hetkessä eläminen

LÄSNÄOLOTAIDOT
Hyväksyntä, mielenhallinta ja läsnäoloharjoitukset

INTUITIO
Intuition tunnistaminen ja hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa

TYÖELÄMÄTAIDOT
Työelämätaidot, tiimitaidot, työssä viihtyminen ja työhyvinvointi

Harjoitusvalmennukset

Harjoitusvalmennukset kuuluvat olennaisena osana koulutukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan ystävien ja tuttujen kanssa veloituksetta.
Toisessa vaiheessa valmennetaan varsinaisia harjoitusasiakkaita, joilta voi laskuttaa 120€/4krt.
Kolmannessa vaiheessa valmennat jo ammattitaitoisemmin, jolloin voi laskuttaa 240€/4krt.
Harjoitusvalmennuksiin sisältyy myös kaksi ryhmävalmennusta, joista voi myös laskuttaa.

Harjoitusvalmennuksia voi toteuttaa myös omalla työpaikalla.

Koulutuspäivät

Teoriaa
Kouluttajan tekemiä demovalmennuksia
Itsenäistä työskentelyä
Valmennusharjoittelua parin kanssa
Ryhmätyöskentelyä
Läsnäoloharjoituksia
Rentoutusharjoituksia

Koulutuspäivä sisältävät useita taukoja ja tunnin mittaisen lounastauon.

Materiaalit

LCF Life Coach® -koulutus tarjoaa kattavan ja monipuolisen materiaalin, joka on ladattavissa verkosta. Materiaali on vapaasti käytettävissä asiakastyöhön.

LCF Life Coach® -materiaali sisältää sekä teoriaa, että runsaasti monipuolisia harjoituksia yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Materiaalipankissa on myös valmiit ryhmävalmennustuotteet, jotka ovat hyödynnettävissä sekä yksityisille että työyhteisöille.

Valmennus ammattina

LCF Life Coach® -koulutus tarjoaa hyvät työkalut valmentajan ammattiin. Osa valmentajista työllistyy itsenäisinä yrittäjinä ja osa valmentajaksi työyhteisöön. Koulutusta voi hyödyntää myös valmennuksellisesti monissa eri ammateissa, erityisesti tehtävissä, jossa edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja.

Koulutusohjelmaan sisältyy

Valmennustaitojen hyödyntäminen työelämässä
Valmentajana työllistyminen
Yrityksen perustaminen
Oma kohderyhmä
Valmennuksen tuotteistaminen
Asiakaslähtöinen myyntityö
Markkinointi

LCF Life Coach® -koulutuksen jälkeen voi jatkaa Careerian Valmentajasta yrittäjäksi-koulutuksessa. Yrittäjäkoulutus on Opetushallituksen hyväksymä ja yrittäjälle ilmainen.

Valmentajien tarinoita

Koulutukseemme on osallistunut jo yli 1000 LCF Life Coach® -opiskelijaa.

Voit lukea valmentajien tarinoita heidän omasta koulutusvuodestaan sekä valmennustyöstään täältä.

Koulutuksen hyödyt yksilölle

Itsetuntemus kehittyy
Minäkuva paranee
Omat arvot kirkastuvat
Tavoitteet selkiytyvät
Omat mahdollisuudet vahvistuvat
Menestystekijät selkiytyvät
Omat rajat vahvistuvat
Tunnetaidot kehittyvät
Toimintatavat selkiytyvät
Ihmissuhteet paranevat
Vuorovaikutus kehittyy
Luovuus lisääntyy
Elämän merkityksellisyys kasvaa
Elämän mielekkyys paranee
Mielenrauha lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy

Koulutuksen hyödyt työyhteisölle

Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
Yksilö kyky kehittyä omaan potentiaaliinsa kasvaa
Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
Proaktiivisuus kasvaa
Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
Tunnetaidot paranevat
Vuorovaikutustaidot paranevat
Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
Luovuus lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
Energiataso kasvaa
Työilmapiiri paranee
Tuottavuus lisääntyy

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat valmennuksen huippuammattilaisia, joilla on monien vuosien kokemus valmennuksesta niin yksityisten ihmisten parissa kuin työyhteisöissäkin.

Jokaisessa ryhmässä on vastaava kouluttaja sekä vierailevia kouluttajia, jotka ovat alansa huippuammattilaisia.

Tutustu kouluttajiimme täällä.

Oletko kiinnostunut koulutuksesta?

Haluatko tietää lisää koulutuksesta tai ilmoittautua mukaan?  Jätä yhteystietosi alla olevan linkin kautta, niin otamme sinuun yhteyttä.

lomake1 (älä muokkaa tätä)Hinta

Helsingin lähiopetuksen hinta on 4800€ ja etäopetuksen hinta 4600€.

Koulutuksen voi maksaa eri vaihtoehdoilla:

a) Kertasuorituksena, jolloin saa 4%:n maksutapa-alennuksen 
b) Osamaksulla alk. 80€/kk. Luoton perustamismaksu 5€ sekä laskutuslisä 12€/lasku.

Koroton osamaksu. 

Koulutuksen aikana tehdään harjoitusvalmennuksia, joista voi laskuttaa 2000€ koulutuksen aikana.

Syksyn 2024 koulutuksiin Early bird - 250€ sekä 400€:n arvoinen lahjakortti Masteriin kesäkuun loppuun saakka.

Haluatko testata valmennusta?

Haluatko testata valmennusta veloituksetta? Mikäli olet kiinnostunut vuoden mittaisesta LCF Life Coach®-koulutuksesta, tarjoamme sinulle mahdollisuutta testata valmennusta veloituksetta.

Valmennustapaamisen kesto on 45 min.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

lomake2 (älä muokkaa tätä)SPARRAAMO®

Sparraamo® on valmistuneiden LCF Life Coach® -valmentajien aktiivinen yhteisö. Sparraamossa voit kehittää itseäsi valmentajana tai verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa ympäri Suomea.

Sparraamossa järjestetään erilaisia valmentajille sopivia lisäkoulutuksia; LCF Life Coach® Master, NLP Practitioner sekä Tuotekehityksen erikoisammattitutkinto yhteistyössä Careerian kanssa. 

TUNNELMIA KOULUTUKSESTA

Seuraamalla Instagram-tiliämme pääset mukaan koulutuspäiviemme tunnelmaan. Klikkaa tämän sivun alareunassa olevaa IG-symbolia ja löydät perille.
RYHMÄÄN ON 0 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Täynnä!
RYHMÄÄN ON
0 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Täynnä!

Helsinki LCF 105 maaliskuu arki

Kouluttaja Anne Karilahti I anne.karilahti@valmentamo.fi I 0405939339

LCF 105 HELSINKI

Koulutuspäivät klo 9-16

ma 18.3.2024
ti 19.3.2024
pe 22.3.2024 etä

to 18.4.2024
pe 19.4.2024
pe 26.4.2024 etä

ma 13.5.2024
ti 14.5.2024
pe 24.5.2024 etä

ma 10.6.2024
ti 11.6.2024
pe 14.6.2024 etä

ma 19.8.2024
ti 20.8.2024

ma 9.9.2024
ti 10.9.2024
pe 20.9.2024 etä

to 10.10.2024
pe 11.10.2024

ma 11.11.2024
ti 12.11.2024
ke 13.11.2024

ma 9.12.2024
ti 10.12.2024
pe 13.12.2024 etä

ma 13.1.2025
ti 14.2025
pe 24.1.2025 etä 

ma 10.2.2025
ti 11.2.2025
RYHMÄÄN ON 0 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Täynnä!
RYHMÄÄN ON
0 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Täynnä!

Etäryhmä LCF 106 huhtikuu vkl

Kouluttaja Anne Karilahti I anne.karilahti@valmentamo.fi I 0405939339

pe klo 16.30 – 20.30
la klo  9-17
su klo 9-17

pe 5.4.2024
la 6.4.2024
su 7.4.2024

pe 3.5.2024
la 4.5.2024
su 5.5.2024

pe 7.6.2024
la  8.6.2024
su 9.6.2024

pe 9.8.2024
la 10.8.2024
su 11.8.2024

la 31.8.2024
su 1.9.2024

pe 4.10.2024
la 5.10.2024
su 6.10.2024

la 2.11.2024
su 3.11.2024

pe 29.11.2024
la 30.11.2024
su 1.12.2024

pe 10.1.2025
la 11.1.2025
su 13.1.2025

pe 24.1.2025

la 8.2.2025
su 9.2.2025

la 8.3.2025
su 9.3.2025

RYHMÄÄN ON 8 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
8 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

Etäryhmä LCF 107 syyskuu 2024 arki

Kouluttaja Anne Karilahti I anne.karilahti@valmentamo.fi I 0405939339

LCF 107 KOULUTUSPÄIVÄT

Koulutuspäivä klo 9-16

ma 23.9.2024
ti 24.9.2024
ma 30.9.2024

ma 21.10.2024
ti 22.10.2024
ma 28.2024

ti 19.11.2024
ke 20.11.2024
ma 25.11.2024

ma 16.12.2024
ti 17.12.2024
pe 20.12.2024
 
ti 21.1.2025 
ke 22.1.2025
pe 24.1.2025 

ma 24.2.2025
ti 25.2.2025
ma 3.3.2025

ma 17.3.2025 
ti 18.3.2025 

ma 14.4.2025
ti 15.4.2025
ke 16.4.2025

ma 12.5.2025
ti 13.5.2025
ti 20.5.2025

ma 9.6.2025
ti 10.6.2025

ma 11.8.2025
ti 12.8.2025
RYHMÄÄN ON 6 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Täyttyy nopeasti!
RYHMÄÄN ON
6 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Täyttyy nopeasti!

Etäryhmä LCF 108 syyskuu 2024 vkl

Kouluttaja Anne Karilahti I anne.karilahti@valmentamo.fi I 0405939339

LCF 108 Koulutuspäivät

pe 16.30 - 20.30
la 9.00 - 17
su 9.00 - 17

pe 13.9.2024
la 14.9.2024
su 15.9.2024

pe 11.10.2024
la 12.10.2024
su 13.10.2024

pe 15.11.2024
la 16.11.2024
su 17.11.2024

la 7.12.2024
su 8.12.2024

pe 17.1.2025
la 18.1.2025
su 19.1.2025

pe 24.1.2025

pe 14.2.2025
la 15.2.2025
su 16.2.2025

la 8.3.2025
su 9.3.2025

pe 4.4.2025
la 5.4.2025
su 6.4.2025

pe 16.5.2025
la 17.5.2025
su 18.5.2025

la 14.6.2025
su 15.6.2025

la 16.8.2025
su 17.8.2025
X

Hei!

Olen kiinnostunut LCF Life Coach-koulutuksesta ja haluaisin, että minuun otetaan yhteyttä.

Seuraavat opiskeluryhmät kiinnostavat minua:

Yhteystiedot:

Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:X

Hei!

Olen kiinnostunut osallistumaan vuoden mittaiseen LCF Life Coach®-koulutukseen ja haluaisin testata valmennusta veloituksetta. Valmennus toteutetaan etänä ja se kestää 45min.

Yhteystiedot:

Nimi:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:

Minkä paikkakunnan koulutuksesta olet kiinnostunut?