Valmentamo

Tiina Österholm

Viestintää & valmennuksia

Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi (VTM) ja työskentelin pitkään viestintäalalla. Ollessani vanhempainvapaalla mietin, mikä voisi olla sellainen merkityksellinen työ, jossa voisin parhaiten hyödyntää sekä koulutustaustaani että kokemustani viestinnästä. Päädyin Valmentamoon opiskelemaan Life Coachiksi.

Koulutus oli intensiivinen ja monella tapaa avartava jakso elämässäni. Koulutustapaamisissa oli luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, ja valmentajan taitojen ohella opin paljon myös itsestäni. Koulutukseen kuului paljon keskustelua sekä käytännön valmennusharjoittelua. Valmensimme sekä toisiamme että ulkopuolisia harjoitusasiakkaita, mikä oli paras tapa oppia valmennustekniikoita ja löytää oma tapa kohdata erilaisia asiakkaita. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia valmentajana. Erityisen hyvä kokonaisuus syntyy, jos voi hyödyntää vanhan ammatillisen osaamisen, kokemuksen ja valmennukselliset taidot.

Nykyään toimin valmennus- ja viestintäyrittäjänä, ja teen sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Sovellan Valmentamossa oppimiani taitoja luovasti ja yhdistän niihin paljon sosiaalipsykologian ja erityisesti positiivisen psykologian uusinta tutkimustietoa. Yrittäjäksi lähteminen ei ole valmentajalle ainoa vaihtoehto, vaan koulutuksesta on varmasti hyötyä missä tahansa työssä, jossa ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Suosittelen lämpimästi Valmentamon koulutuksia.

Tiina Österholm
www.havena.fi

Valmentamo