Valmentamo

Satu Pihlaja

Olen psykologi ja psykoterapeutti, ja työskenneltyäni reilut 10 vuotta
psykiatrialla kaipasin joitakin uusia näkökulmia ihmismielen kanssa
työskentelyyn. Tein jonkin verran kouluttamista ja tutkimustyötä, ja
halusin selkiyttää omia toiveitani työelämän suhteen. Päädyin Valmentamon
koulutukseen suositusten kautta, enkä ole katunut.

Koulutus oli innostava ja voimauttava matka valmennukseen ja samalla omaan
itseeni. Olen tottunut teoriapitoiseen, luentomaiseen opetukseen, mutta
tämä oli aivan muuta. Oppiminen tapahtui kokemuksellisesti, harjoitusten
kautta, keskustellen ja samalla harjoitusvalmennuksissa soveltaen. Parasta
oli inspiroiva ja kannustava ympäristö ja ryhmä, joka sai minut ylittämään
itseni monta kertaa vuoden aikana. Järjestin itsenäisesti ja yhteistyössä
valmennustapahtumia, jopa ulkomailla, ja kirjoitin ensimmäisen oman kirjani
käsikirjoituksen. Suurin löytö teoreettisesti oli positiivisen psykologian
lähestymistapa, jota opiskelin itsenäisesti lisää. Kouluttajan
suhtautuminen opiskelijoihin oli lempeä, ja samalla kannustava ja
rohkaiseva, inspiroiduin valtavasti hänen tavastaan toimia kouluttajana.

Kollegat ja ystävät ovat kommentoineet, että olen muuttunut koulutusvuoden
aikana. Ulkoapäin annettujen suuntaviivojen sijaan olen oppinut
kuuntelemaan paremmin itseäni, ja etenemään omien todellisten toiveideni
suuntaan. Moni asia on loksahtanut kohdalleen vuoden aikana. Olen nykyisin
rauhallisempi kuin ennen, luotan itseeni ja omiin kykyihini. Olen oppinut
tunnistamaan millaiset asiat todella motivoivat minua, ja tarttumaan
rohkeasti haasteisiin, jotka minua aidosti kiinnostavat. Opin asettamaan
tavoitteita monilla elämänalueilla ja olen löytänyt itselleni luontevan
tavan toimia tavoitteellisesti.

Ammatillisesti sain paljon uusia oivalluksia ja näkemyksiä. Suurimpia
muutoksia olivat positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen näkökulman
omaksuminen osaksi asiakastyötäni. Opin paljon kokemuksellisia
harjoitteita, joita sovellan nykyisin monien asiakkaiden kanssa.
Valmennuksellinen lähestymistapa on tullut myös osaksi kouluttamistani, ja
olen käyttänyt valmennusta toimiessani mentorina ja työnohjaajana. Lisäksi
koulutus antoi buustia ammatilliseen kehitykseeni. Opin tunnistamaan ja
käsitteellistämään omaa osaamistani, sekä markkinoimaan sitä, joka on
avannut uusia työmahdollisuuksia. Koulutuksen aikana sain viimein tehdyksi
omat ammatilliset nettisivuni ja aloin kirjoittaa omaa valmennuksellista
kirjaa.

Satu Pihlaja
www.satupihlaja.com

Valmentamo