Valmentamo

Eveliina Hostila

Hyvää itselle & muille

Valmentamon koulutusvuosi antoi välineitä  työhön ja luottamustoimiin sekä kokonaisuudessaan oman elämän johtamiseen. Koulutusvuosi oli intensiivinen, vaikuttava ja se herätteli ajattelemaan, tuntemaan ja näkemään uudella tavalla. Vuoden aikana heräsi eloon raikas ja todellinen minä - se, kuka oikeasti olen. Vuosi lisäsi itsetuntemusta ja sen kautta itseluottamusta. Koulutuksen käytännönläheisyys ja runsas valmennusharjoittelu alkupäivistä saakka toi valmennuksellisen ajattelun luontevaksi osaksi arkea ja loi hyvät edellytykset toimia valmentajana.

Olen pohjakoulutukseltani filosofian maisteri ja teen päivätyöni HOPE -Yhdessä & Yhteisesti ry:n toiminnanjohtajana. Valmennusmetodit ovat käytössä työssäni, jossa tarvittaessa toteutan räätälöityjä valmennuksia ja johdan oman työni lisäksi ratkaisukeskeisemmin myös ihmisiä, asioita ja prosesseja. Yhdistyksemme on valtakunnallinen avustus- ja vapaaehtoisjärjestö, joka on kasvanut viime vuosina suuresti. Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset voivat hyvin vapaaehtoistyötä tehdessään. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa on jalkautunut toimintaan jo nyt ja sitä edistetään jatkossakin.

Perustin Valmentamo-vuoden jälkeen myös oman yrityksen, Avainoivalluksen, jota pyöritän sivutoimisesti ja tällä hetkellä melko pienesti. Intohimo valmentamiseen syttyi kuitenkin niin, että halusin ja haluan ottaa vastaan ne valmennettavat, jotka yrityksen toiminta-alueella valmennusta haluavat.

Olen mukana myös kuntapolitiikassa, oman kuntani valtuutettuna. Vuosi Valmentamossa  vahvisti omia arvojani ja loi luottamusta toimia niiden pohjalta. Kun toimin arvojeni pohjalta ja perustan niihin omat mielipiteeni ja päätökseni -  parhaan saatavilla olevissa tiedon ohella - voin kokea toimineeni oikein ja toimintani on samalla johdonmukaista.

Valmennusopit ovat tulleet osaksi myös perhe-arkea. Lapsilleni on mieluista muun muassa ennen nukkumaanmenoa nimetä mukavimpia asioita päivästä ja kertoa, mistä sillä hetkellä ovat kiitollisia. Samalla pääsee luontevasti puhumaan myös murheista ja lapsen mieltä painavista asioista. Vanhempana omien tunteiden tunnistamisen ja tarvittaessa tunneharjoitusten, sekä uskomusten purkamisen kautta voin kohdata lapsen hänen ehdoillaan, sellaisena kuin hän on. Olen myös oppinut olemaan armollisempi itselleni: tiedostan unelmani ja tavoitteeni ja samalla hyväksyn itseni. Ihmisenä, äitinä, työntekijänä, valmentajana, päättäjänä - juuri sellaisena kuin olen.

Eveliina Hostila, FM, toiminnanjohtaja, LCF Life Coach

www.hopeyhdistys.fi

www.avainoivallus.fi

Valmentamo